Shahar bo‘yicha (Toshkent) quyidagidan 40000 so'm

Minimal narx (25 daq va 7 km ni o‘z ichiga olgan holda) — 40000 so'm
Minimal narx  — 40000 so'm dan ko‘p emas
Bepul kutish — 10 daq
Pulli kutish  — 700 so'm/min dan ko‘p emas
Keyin shahar bo‘ylab — 1700 so'm/km dan ko‘p emas,700 so'm/min dan ko‘p emas
Keyin shahar tashqarisiga
3400 so'm/km dan ko‘p emas
Keyin shahar tashqarisiga
700 so'm/min dan ko‘p emas
Yo‘lda kutish 
600 so'm/min dan ko‘p emas
Yuk tushirish
600 so'm dan ko‘p emas

“Yuk mashinasi” tarifiga qo‘llaniladigan bepul kutish vaqti Taksi xizmati avtomobiliga yuk yuklash uchun bepul kutish vaqtini anglatadi.
Bepul yukni tushirish — 10 daqiqa.

Taksi xizmati tariflari farq qilishi mumkin. Xizmatning maksimal narxi ko‘rsatilgan.
Taksi xizmatlari tomonidan yuk tashish foydalanuvchi (yuk egasi) yoki uning vakili hamrohligida transport vositasini ijaraga olish shartnomasi asosida amalga oshiriladi.

Taksi xizmati tarifiga ko‘ra, shuningdek, yuk olib ketilayotgan vaqtda yakuniy manzil o‘zgarganda, yo‘lovchi talabiga asosan to‘xtatilganda va boshqa shunga o‘xshash holatlar xizmatda yoki Yandex.Taxi ilovasida ko‘rsatilgan yuk tashish uchun yo‘l haqi o‘zgarishi mumkin.

Yuk tashish narxini hisoblashda Yandex.Taxi xizmatining interaktiv xaritasida belgilangan shartli hudud chegarasidan foydalaniladi. Yandex.Taxi xizmatining interaktiv xaritasida ko‘rsatilgan shartli hududiy chegaralardan tashqariga avtomobil taqdim etilganda, avtomobil taqdim etilgan joyga eng yaqin bo‘lgan hudud tarifi qo‘llaniladi. Yandex.Taxi xaritasida belgilangan hudud chegarasida yuk tashish uchun qo‘shimcha tariflar qo‘llanilmaydi.

Платная отмена применяется в случае отмены заказа с момента подачи транспортного средства средствами функциональности сервиса либо невыхода к поданному транспортному средству. Стоимость платной отмены рассчитывается аналогично стоимости перевозки за период времени с момента фактического прибытия транспортного средства на место подачи или момента подачи, указанного в информации о заказе (в зависимости от того, что наступило позднее), до момента отмены заказа, или в размере стоимости платной подачи (если применимо). При этом максимальная стоимость отмены в любом случае не может превышать стоимость перевозки продолжительностью 10 минут (в том числе время бесплатного ожидания по тарифу, если применимо).

Tarif 19.10.2021 gacha amal qiladi.