Shahar bo‘yicha (Таллинн) quyidagidan 3,7 €

Minimal narx (2 daq va 1 km ni o‘z ichiga olgan holda) — 3,7 €
Minimal narx  — 3,7 € dan ko‘p emas
Bepul kutish — 3 daq
Pulli kutish  — 0,18 €/min dan ko‘p emas
Keyin shahar bo‘ylab — 0,55 €/km dan ko‘p emas,0,28 €/min dan ko‘p emas
Keyin  — 0,6 €/km, 0,28 €/min dan ko‘p emas
Keyin shahar tashqarisiga
1 €/km dan ko‘p emas
Keyin 
1,2 €/km dan ko‘p emas
Keyin shahar tashqarisiga
0,28 €/min dan ko‘p emas
Yo‘lda kutish 
0,18 €/min dan ko‘p emas
Taksi xizmatlari tariflari farq qilishi mumkin. "Tig'iz payt" koeffitsiyentini hisobga olmagan holda xizmatlarning maksimal qiymati ko‘rsatilgan. Yandex.Taxi servisi yoki ilovasida ko‘rsatilgan safarning hisoblangan qiymati taksi xizmatlari tariflariga bog‘liq ravishda hamda safar vaqtida ko‘zlangan manzil o‘zgargan, yo‘lovchining talabi bo‘yicha to‘xtalgan va boshqa hollarda o‘zgarishi mumkin.

Xizmatdan foydalanish shartlarida ko‘rsatilgan hollarda, «Qaynoq soatlar» koeffitsiyenti hisoblangani sababli Yo‘l haqi miqdori oshishi mumkin.

Платная отмена применяется в случае отмены заказа с момента подачи автомобиля средствами функциональности сервиса либо невыхода к поданному автомобилю. Стоимость платной отмены рассчитывается аналогично стоимости перевозки за период времени с момента фактического прибытия автомобиля на место подачи или момента подачи, указанного в информации о заказе (в зависимости от того, что наступило позднее), до момента отмены заказа, или в размере стоимости платной подачи (если применимо). При платной отмене заказа в аэропорт применяются расценки тарифа по городу, за исключением стоимости подачи, которая рассчитывается как подача автомобиля за город согласно тарифу. При этом максимальная стоимость отмены в любом случае не может превышать стоимость перевозки продолжительностью 10 минут (в том числе время бесплатного ожидания по тарифу, если применимо).

Tarif 22.09.2020 gacha amal qiladi.